Togtrafikken økte med 45 prosent

Fra 1990 til 1999 reiste vi 45 prosent mer med NSB. I løpet av tiåret økte antall togreiser med nesten 20 millioner, viser tall fra Transportøkonomisk institutt (TØI).