Forbruket går ned

Renteøkningene merkes i oktober handlet vi merkbart mindre enn måneden før. Statistisk sentralbyrås varekonsumindeks, som er et mål på norske husholdningers forbruk, gikk ned med 2,4 prosent.