Ap vil ha rett til nyvalg

Sentralstyret i Arbeiderpartiet vil gi Regjeringen rett til å oppløse Stortinget og skrive ut nyvalg mellom stortingsvalgene.