Kreftplan fungerer ikke

To år etter at Stortinget vedtok Nasjonal kreftplan, venter sykehusene fortsatt på penger til å gjennomføre denne. Ved SIR diskuteres det fortsatt om egne kompetanse-team er veien å gå.