Neppe skille før år 2010

Trond Bakkevig, leder av stat/kirke -kommisjonen, er ikke enig med biskop Baasland i at Oslo-saken fremskynder et skille mellom kirke og stat.