Halve Høyre vil selge NRK

Halvparten av Høyres programkomité mener at NRK bør selges til private.