Bruk godkjente kanner

Du kan ikke fylle bensin på hva som helst. Du må finne kanner som er godkjent for å oppbevare drivstoff, ellers utsetter du deg selv og familien din for stor eksplosjonsfare.