Nordsjø- torsken er truet

Fiskerieksperter og havforskere i Norge og Storbritannia mener at torsken i Nordsjøen er i fare for å bli utryddet.