Sykehusmilliard kan ikke brukes i Norge

Et flertall på Stortinget avviser et forslag fra Senterpartiet og SV om at ekstramilliarden som er bevilget til behandling på sykehus i utlandet, også kan brukes i Norge.