Jans blåøyde rådgiver

Utenriksminister Jan Petersen har reist hyppig. Rådgiver JanneJohnsen har lært mye. Etter nyttår håper Janne at hun kan snakkemer med Jan.