Økt stipend først fra 1. november 2002

Innføringen av økt stipendandel for studenter blir utsatt fra 1. oktober 2002 til 1. november samme år.