• En rapport fra forskningsstiftelsen Fafo viser at 28 prosent avbedriftslederne mener det har blitt mer svart arbeid i deres bransje de siste fem årene. Colourbox

Bedriftsledere mener svart arbeid øker

Bedriftsledere mener svart arbeid har økt i omfang i flere bransjer de siste årene, viser en rapport fra forskningsstiftelsen Fafo.