Stor økning i laksefisket i år

Det ble fisket 631 tonn laks og sjøørret i år. Det er en økning på 137 tonn fra 1999, går det fram av en oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB).