Mindre nedbør enn ventet på Østlandet

Det er ventet 25 millimeter nedbør for inneværende døgn på Østlandet, mot tidligere antatte 20-40 millimeter, viser nye prognoser.