Harrier Explorer skal samle inn seismikk i Barentshavet

Fartøyet Harrier Explorer skal samle inn seismikk i Barentshavet og starter arbeidet 7. juli, samme dag som delelinjeavtalen trer i kraft.