Flere foreldre klager på barnehager

I 2012 var antallet klager på barnehager dobbelt så høyt som året før. Foreldrene klager mest på dårlig bemanning, og flere nekter å betale for plassen.