En kommune i bunnløs fortvilelse

Befolkningen i Lyngen kommune i Troms fortviler. I løpet av etdrøyt år har snømassene krevd åtte menneskeliv. Siste offer er 23år gamle Hildegunn Strand. Hun måtte gi tapt for naturkreftenepåskeaften.