Mange rutinemessige avhør i Tina-saken

Politiet har den siste halvannen uka gjennomført en rekke rutinemessige avhør av navngitte personer.