Mistanke om svindel med tørrfisk utløste aksjon

Mistanke om at flere eksportører har svindlet med tørrfisk førte til en samlet aksjon mot eksportører i Hordaland, Oslo og Nordland onsdag.