Bøndene venter på statens tilbud

Bondeorganisasjonene har ennå ikke hørt noe om når statens tilbud i jordbruksforhandlingene kommer. Tilbudet kommer kanskje fredag.