Kjøper færre kampfly enn ventet

Regjeringen har bestemt å anskaffe til sammen 48 nye kampfly av typen Lockheed Martin F-35, fire færre enn forsvarssjefen har foreslått.