• Scanpix

Første kvinnelige Frikirkeprest ordinert