• Merete Lundgård og Aina Hovden Lunde fra naturforvaltningen i Stavanger kommune og skytter Jonny Johansen ved den drepte elgen.

Foreslår nye sviller for å hindre dyrepåkjørsler

En ny type jernbanesviller kan hindre at elg og rein blir påkjørt av tog, hevder en lokomotivfører som også omtaler seg som oppfinner.