• FOTO: Scanpix

Enighet om å videreføre dagens pensjonsordning

Det er enighet om pensjon og lønn for alle ansatte i offentlig sektor. Enigheten innebærer at dagens pensjonsordning videreføres fram til 2011. Faren for streik for 30.000 arbeidstakere er dermed over.