Islamsk Råd tar avstand fra fysisk straff i koranskoler

Det er ingen tradisjon for fysisk straff for elever som går i koranskoler, ifølge Islamsk Råd. Rådet vil undersøke påstandene mot en voldssiktet imam i Drammen.