Fleischer: - Skrittvis tilnærming førte fram

Det var først da Sovjetunionen ga opp håpet om at Norge ville bøye av og godta sektorlinjen at det ble fart i delelinjeforhandlingene. Men det skulle ta 20 år før de ble sluttført.