Slottstaket må fikses for 112 millioner kroner

Store summer må til for at kongeparet fremdeles skal ha skikkelig tak over hodet.