- Naturlig med et skifte i Storbritannia

Statsminister Jens Stoltenberg mener en stabil og styringsdyktig regjering vil være det viktigste resultatet av valget i England.