EU-krav kan presse fram kraftlinje i Hardanger

Et EU-direktiv om fornybar energi kan tvinge fram utbygging av den omstridte kraftlinjen i Hardanger.