Henlegger anmeldelse om gruppevoldtekt

Politiet har henlagt anmeldelsen mot fem unge gutter som i sommer ble anmeldt for gruppevoldtekt på Øvre Romerike.