Glede i Venstre over at juryen ikke fjernes

Odd Einar Dørum (V) er glad for at høyesterettsavgjørelsen som innebærer at juryordningen består.