Verdighetsgaranti i eldreomsorgen fra 2011

Regjeringen, KrF og Venstre er enige om å lovfeste eldres rett til en verdig omsorg.