• Jonas Haarr Friestad

Nordmenn flest frykter fremtiden

Nordmenn er generelt positive til ny teknologi, men frykter at den fører med seg trusler og farer. Halvparten av oss er bekymret for økt radioaktiv stråling de neste årene.