• Dagfinn Høybråten tok avskjed som leder for Kristelig Folkeparti ved å fastslå at hans beste innsats ikke alltid var bra nok. Pål Christensen

Høybråten håper Hareide får det lettere

Dagfinn Høybråten tok avskjed som leder for Kristelig Folkeparti med å fastslå at hans beste innsats ikke alltid var bra nok.