- Preses må utøve sine oppgaver fra Oslo

Den tolvte biskopen som skal være leder for Bispemøtet (preses), må utøve sine oppgaver fra Oslo, mener et utvalg som har utredet funksjonen som Bispemøtets preses.