• Nå kan du både anmelde saker og sende inn tips til politiet på nettet.

Anmeldelser kan leveres på internett

Politiet har foretatt en solid oppgradering av sine internettsider. Fra mandag kan anmeldelser i en del saker leveres på nett. Politiet oppfordrer også folk til å komme med tips på nettet.