• I tillegg til å vurdere bøtenes størrelse, vil Samferdselsdepartementet også at de to direktoratene skal gi «en oppdatert redegjørelse for kunnskap om risikoforholdene» når bilførere benytter håndholdt mobiltelefon. (Illustrasjonsfoto: Vegar Valde)

Vurderer høyere bøter for mobil-lovbrudd

Samferdselsdepartementet vil vurdere økte bøter for bilførere som bruker håndholdt mobiltelefon mens de kjører.