• Gassproduksjonen vil øke kraftig den kommende femårsperioden.

Gass stadig viktigere på norsk sokkel

Produksjonen av olje på norsk sokkel vil avta mer enn tidligere forutsatt fram til 2013. Gassproduksjonen vil derimot øke kraftig den kommende femårsperioden.