Uførepensjonister kan miste over 50.000 kroner

Uførepensjonister kan miste over 50.000 kroner hvis regjeringen følger Uførepensjonsutvalgets forslag.