Forhåndsstemming fra mandag

Mandag åpnes det for ordinær stemmegivning til stortings— og sametingsvalget.