«Bruksanvisning» for varsling av omsorgssvikt

Alle barnehager skal nå få veiledning om hvordan de varsler barnevernet ved mistanke om omsorgssvikt.