Naturvernere støtter NHO-forslag om rushtidsavgift

Norges Naturvernforbund støtter forslaget fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) om en dobling av kollektivtilbudet i rushtiden i de store byene og rushtidsavgift for privatbiler.