- Ombudene skal bare sitte seks år

Barne— og likestillingsdepartementet foreslår å endre ombudenes åremålsperiode slik at ombudene utnevnes til en periode på seks år uten adgang til gjenoppnevning.