Mener overvåkerne risikerer straff for «fare»

Nordmennene som har drevet overvåking på oppdrag av den amerikanske ambassaden, kan bli straffet dersom overvåkingen kan utgjøre en fare for ofrene selv, mener førsteamanuensis Jo Stigen ved Universitetet i Oslo.