Skal forske på svineinfluensa

Veterinærinstituttet har fått 11 millioner kroner av Norges forskningsråd til et treårig forskningsprosjekt på svineinfluensa.