Sykehusleger bruker over halve dagen på papirarbeid

Papirarbeid og byråkrati stjeler over halvparten av sykehuslegenes arbeidsdag. Legeforeningen er bekymret, men regjeringen mener at papirarbeid også er legearbeid.