Statoil-avtaler for 49 milliarder med norske selskaper

Aker Solution og fire andre norske selskaper har inngått vedlikeholdsavtaler med Statoil for 49 milliarder kroner.