Agora gjenoppstår uten dyr

Cirkus Agora gjenoppstår etter konkursen i november. Forestillingene i 2009 er blottet for dyr, men byr på mye mer artistisk underholdning enn tidligere, sier sirkusets markedssjef Jørn Kvist.