Østlendingen-redaktør sa opp på kort varsel

Morten Stenberg meddelte på et allmøte torsdag at han går av som redaktør i Østlendingen om tre uker.