Varsler flom på Østlandet

De store nedbørsmengdene som har falt over Østlandet de siste dagene, kan føre til flom i løpet av uka.